Nejnovější příspěvky

v interiéru liběšického kostela zahájeny práce

V letošním roce po mnoha letech náročných příprav začala první etapa statického zajištění liběšického poutního kostela. Náročné práce pod dohledem statika a zástupců památkové péče i archeologů vstoupily také do interiéru, aby tak po proběhlé poutní sezóně mohl být učiněn první zásadní krok ke konečným opravám kostela, které jsou rozplánovány na více let a s ohledem na vážný stav kostela budou prováděny citlivě a postupně.

statika-1statika-2statika-3

nultý advent ve Velké Černoci

V podvečer slavnosti Ježíše Krista Krále, na závěr liturgického roku, se konal ve Velké Černoci již 5.ročník „nultého adventu“. Po slavnostní mši svaté následoval koncert dětí ze Základní umělecké školy v Podbořanech, na který navázal koncert žesťového kvarteta Bonus Quartet z Roudnice n. Labem. Žesťové kvarteto pak zahrálo vánoční písně při požehnání vánočního stromu a betléma na velkočernocké návsi.

nulty-advent-1nulty-advent-2