Nejnovější příspěvky

Tříkrálová sbírka 2017 !

A opět je tu Tříkrálová sbírka. Děkujeme velice všem, kteří pomáháte potřebným svým darem do sbírky. Děkujeme také všem, kdo se zapojili nebo ještě zapojí!

Pokud naše koledníky nepotkáte, do Tříkrálové sbírky v naší farnosti lze přispět také na náš účet 10 20 54 63 39 / 0800, variabilní symbol 333. Váš dar započítáme do Tříkrálových kasiček a touto cestou Vám můžeme poskytnout i potvrzení o daru.

plakatek-ts-2017-1

Advent je u konce

Tolik práce dalo vytvořit adventní ozdoby a dnes se naposled rozhoří na adventním věnci všechny čtyři rozžaté svíce. Na snímku je poslední adventní tvoření. Advent vystřídá již brzy sváteční radost.

advent-1