Události

farnost Praha – Strašnice prošla Svatou branou Milosrdenství

V sobotu dopoledne dorazila do Liběšic u Žatce velká skupina poutníků z farnosti v Praze – Strašnicích v doprovodu svých kněží – otců Karla a Vladimíra. Poutníci se občerstvili na liběšické faře a v jejím areálu a po krátké duchovní přípravě prošla farnost společně Svatou branou Milosrdenství. Poutní bohoslužbu zakončila adorace se svátostným požehnáním.

strasnice-1strasnice-2strasnice-3strasnice-4

velká operace v Siřemi

Nově zhotovenou sanktusníkovou věž pro kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Siřemi musel vynést nahoru speciální jeřáb. Operace trvala několik hodin. Nová věžička kostela je prvním široko daleko viditelným symbolem pokračujících snah o záchranu tohoto krásného kostela.

sirem-vezicka-2sirem-vezicka-3sirem-vezicka-4sirem-vezicka-5sirem-vezicka-6-1

 

poutníci z Bělé pod Bezdězem u Svaté brány Milosrdenství

V sobotu 8. října v dopoledních hodinách doputovalo společně 50 poutníků z farnosti Bělá pod Bezdězem a z okolí spolu s otcem Kamilem Škodou ke Svaté bráně Milosrdenství do Liběšic u Žatce. Poutní dopoledne se protáhlo do odpoledních hodin. Po projití Svatou branou a společné mši svaté následovalo občerstvení a milé setkání na liběšické faře.

bela-3bela-1bela-2bela-4

farnost Teplice prošla Svatou branou Milosrdenství

V sobotu 1. října připutovali ke Svaté bráně Milosrdenství do Liběšic u Žatce poutníci z teplické farnosti – pěšky, na kole, autobusem i auty. Velká skupina stotřiceti poutníků se shromáždila na farním dvoře a po kající pobožnosti se vydali na poslední část pouti, aby prošli společně Svatou branou. Po společné mši svaté následovalo agapé na farní zahradě.

farnost-teplice-1farnost-teplice-2farnost-teplice-3farnost-teplice-4