Události

Fatimský den v únoru v Liběšicích

Každého 13-tého v měsíci jste srdečně zváni do Liběšic u Žatce na Fatimský den.  V zimním období probíhají Fatimské dny v kapli Svaté Rodiny na liběšické faře. Po modlitbě růžence na úmysly Panny Marie následuje mše svatá a světelný průvod.

Letošní rok připomíná sté výročí událostí ve Fatimě v Portugalsku, kde se v roce 1917 zjevovala Panna Maria. Fatimské dny jsou odpovědí na naléhavou prosbu Panny Marie o modlitby a pokání. Naše odpověď na výzvy Panny Marie může odvrátit mnohé pohromy, které lidstvu hrozí. Od roku 1917 neztratily tyto výzvy nic na své aktuálnosti.

768x1024-fatima

Výročí zavražděného P. MUDr. Ladislava Kubíčka

p-mudr-ladislav-kubicek

V úterý 7. února 2017 uplyne 50 let od tajného kněžského svěcení R.D. MUDr. Ladislava Kubíčka – katolického kněze, který byl 11. září 2004 zavražděn na faře v Třebenicích na Litoměřicku.

R.D. MUDr. Ladislav Kubíček, kanovník, osobní arciděkan a farář, se narodil roku 1926 na Podkarpatské Rusi. Po komunistickém věznění dokončil studia medicíny a teologie. V roce 1967 byl tajně vysvěcen na kněze a v roce 1968 získává biskup Trochta státní souhlas k jeho duchovenské činnosti. Od té doby působil na mnoha místech litoměřické diecéze. Mimo svoji pastorační činnost se zabýval řešením případů hraničních oblastí gynekologie, psychosomatických nemocí, psychiatrie, duchovního života a manželství.

Ve výroční den jeho tragické smrti (popř. ve dnech k tomuto datu nejbližších) se na jeho památku každoročně koná pěší smírná pouť v Kunštátě na Moravě, ve farnosti, která je spojena s jeho rodinou a kde je pochován.

V diecézi je na něj pamatováno 11. září v Třebenicích – při modlitbě růžence a adoraci, při zádušní mši svaté v tamním kostele i u jeho pamětní desky na faře.

(www.dltm.cz)

Výtěžek Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi opět potěšil

Diecézní Charita Litoměřice

Diecézní charita Litoměřice již rozpečetila všechny tříkrálové pokladničky a výtěžek je rekordní. Vykoledovala krásných 2 349 405,00 Kč.

Do koledy v litoměřické diecézi se letos zapojilo celkem 23 charit, farností a děkanství a tři králové tak díky štědrosti dárců naplnili 914 pokladniček.

„Na sbírce se podílelo téměř 3000 dobrovolníků, ať už jako koledníků, vedoucích skupinek nebo organizátorů sbírky, bez nich by sbírka nikdy nemohla probíhat v takovém rozsahu. Všem těm, ale v neposlední řadě také dárcům, patří veliký dík nejen od nás, jako zástupců charit, ale především od těch, kterým sbírka pomůže,“ hodnotí sbírku Růžena Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice a Veronika Vedejová, koordinátorka sbírky v litoměřické diecézi dodává: „Nadšení z výtěžku sbírky je určitě veliké, neméně se ale radujeme ze samotného průběhu sbírky a především z přístupu lidí. Setkávali jsme se s neskutečnou vřelostí a otevřeností, s nadšením, že nás vidí a ne jednou jsme museli vysvětlovat, proč jsme ještě do dané obce nedorazili, že na nás již čekají. Výtěžek, i když hodně pomůže, není hlavním smyslem Tříkrálové sbírky, máme tedy velikou radost, že se nám daří naplňovat i to nejdůležitější, a tím je nesení radostné zvěsti o narození Krista a potěšení druhých.“  

Výtěžek letošní sbírky pomůže například nákupem kojenecké výživy pro azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou, nákupem kompenzačních pomůcek pro Domov sv. Zdislavy v Litoměřicích, nákupem léků nad rámec zdravotního pojištění pro Hospic sv. Štěpána, úhradou léčebných masáží pro dvou a půl letého chlapečka z Libochovic, které nehradí pojišťovna, nákupem školních pomůcek pro znevýhodněné děti a spoustě dalším potřebným.

(www.dchltm.cz)

Nádherný výsledek Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka Charity Česká republika je největší humanitární sbírkou v naší zemi. Máme obrovskou radost, že jsme i my mohli pomoci potřebným. Společně dohromady našich 154 koledníků vybralo neuvěřitelných 368.497,- Kč. Děkujeme z celého srdce všem, kdo se zapojili a přinesli v tomto mrazivém počasí mnoho obětí a děkujeme všem, kteří jakkoli podle svých možností přispěli!  Podrobnosti o Tříkrálové sbírce, jejím smyslu a využití najdete na www.trikralovasbirka.cz.

 

TS 201757WP_20170114_001WP_20170114_003

Před 175 lety se Matka Boží zjevila židovskému bankéři Ratisbonnemu

ratisbonne-a-1Farní společenství římské baziliky Sant´Andrea delle Fratte (foto) a tamní komunita Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly o minulém víkendu zahájily mariánský rok, který se pojí k 175. výročí tamního mariánského zjevení. Matka Boží se 20. ledna roku 1842 zjevila šestadvacetiletému židovskému liberálovi Alfonsovi Ratisbonne a zcela obrátila jeho srdce natolik, že necelé dva týdny poté přijal křest v římském kostele Jména Ježíš a po dalších šesti letech byl vysvěcen na kněze. Zbytek života pak zasvětil evangelizaci Židů v Palestině. Pontifikální mši svatou v den výročí mariánského zjevení – obdobně jako po jednom století od zázraku – sloužil vatikánský státní sekretář za doprovodu Papežského sboru Sixtinské kaple.

V kázání, které vycházelo z evangelia o svatbě v Káně, kard. Parolin vyzval věřící, aby dbali na Mariina slova: „Udělejte všechno, co vám řekne“. Jak řekl, je to poslední výrok Matky Boží, který Písmo zaznamenává, a tudíž může být považován za její odkaz ve vztahu ke Kristu. V samém závěru kardinál státní sekretář poznamenal, že papež František dal u vchodu do státního sekretariátu Svatého stolce umístit obraz Panny Marie, mlčenlivé Matky, která zdviženým ukazováčkem vybízí ke konverzi. V témže postoji se Nejsvětější Panna ukázala Alfonsovi Ratisbonnemu a s touto němou pobídkou se obrací rovněž k nám, uzavřel kard. Pietro Parolin. Oslavy v „římských Lurdách“, jak kostel sv. Ondřeje v rušném městském jádru nazval papež Benedikt XV., budou pokračovat až do 20. ledna příštího roku.    (radiovaticana.cz)

santandrea

Sčítání Tříkrálové sbírky 2017

Náš fantastický Tříkrálový tým spolu se všemi dalšími kamarády z různých míst naší velké farnosti i v letošním roce vykoledoval rekordní částku. Na definitivní výsledek si budeme muset ještě chvíli počkat. Děkujeme všem, kdo se zapojili a všem, kdo jakkoli přispěli potřebným!

TS 2017

Tříkrálová sbírka 2017 !

A opět je tu Tříkrálová sbírka. Děkujeme velice všem, kteří pomáháte potřebným svým darem do sbírky. Děkujeme také všem, kdo se zapojili nebo ještě zapojí!

Pokud naše koledníky nepotkáte, do Tříkrálové sbírky v naší farnosti lze přispět také na náš účet 10 20 54 63 39 / 0800, variabilní symbol 333. Váš dar započítáme do Tříkrálových kasiček a touto cestou Vám můžeme poskytnout i potvrzení o daru.

plakatek-ts-2017-1