Slavnost svatého Martina

Svatý Martin je bezpochyby jeden z nejznámějších a také nejoblíbenějších svatých. Snad právě proto, že má tak blízko k chudým.

Dnešní slavnost je velikou slavností také našeho poutního místa, v jehož centru stojí kostel svatého Martina a Navštívení Panny Marie.

Přejeme Vám všem krásný a požehnaný den!