Archiv autora: o. Vilém

Slavnostní požehnání Zvonu Svobody v Liběšicích

V roce 30. výročí svatořečení Anežky české a znovuzískání svobody, o Svatomartinské slavnosti v neděli 10. listopadu 2019, byl v Liběšicích požehnán poslední chybějící velký zvon – Zvon Svobody – zasvěcený svatému Josefu. Slavnostní žehnání provedl J.M. Michael Josef Pojezdný, emeritní opat strahovský. Po slavnostním požehnání zvon poprvé rozezněl jeho autor – zvonař pan Rudolf Perner z německého Pasova. Na počest Zvonu Svobody slavnostní výstřel provedly Ostrostřelecké sbory z Rakovníka, Chomutova a Senomat. Slavnost žehnání zdokumentovala Česká televize. Následovala Svatomartinská poutní mše svatá, Svatomartinský průvod obcí v čele se svatým Martinem na bílém koni a Svatomartinské hody v areálu liběšické fary. Hudebně slavnost doprovodil liběšický Poutníčkův sbor.

Koncert k výročí republiky

srdečně Vás zveme na Slavnostní koncert k výročí republiky v Městském divadle Žatec, tuto sobotu 2.11., od 19 h
 
PAGANINI  a  DVOŘÁK   –   EXCELENTNĚ SPOLU
účinkují
      Carl PETERSSON – klavír (Švédsko)           José A. ALEJO – sólo housle (Mexiko)
host:  Edita ADLEROVÁ – mezzosoprán  
 
Zazní slavné Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie, dále náš český klenot – krásná a dojemná árie Rusalky „Měsíčku na nebi hlubokém“ i Dvořákův Slovanský tanec 1, ale také virtuozní houslová sóla legendárního houslisty Paganiniho i klavírní přednesy F.Liszta, L.v.Beethovena a dalších hudebních velikánů včetně G.Bizeta a jeho Habanery  z Carmen v podání zahraničních sólistů Carla Peterssona – klavír, José A. Alejo – virtuoz solo housle a významné české mezzosopranistky Edity Adlerové.
Čeká nás jistě hluboký zážitek z nádherné hudby ve vynikajícím profesionálním a přesto lidsky vřelém podání – čeká nás pohodový večer, mladistvý temperament hudebníků a emoce dojetí i radosti.
Srdečně Vás zve
Jiřina Čajková,
za pořadatele a hudebníky
www.editaadlerova.cz

Vstupenky – pokladna divadla: tel. 415 710 519
Foto: zleva Carl Petersson, José A. Alejo a Edita Adlerová