Archiv autora: o. Vilém

Svatý otec se setkal s poutníky z litoměřické diecéze

Ve středu 27. března 2019 se při generální audienci v Římě Svatý otec František setkal s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem a mladými poutníky, kteří s ním přijeli. Bylo osobním přáním Svatého otce se s litoměřickými poutníky vyfotit.
Oficiální fotografie lze nalézt na stránkách: www.photovat.com v sekci:
UDIENZE GENERALI 2019  / 27. 03. 2019  UDIENZA GENERALE PIAZZA SAN PIETRO / 2. GRUPPI SAGRATO / 28-32

Další fotogalerie k pouti mládeže litoměřické diecéze s otcem biskupem:
Mládež odjíždí do Říma
Litoměřický biskup přivítal mládež v Římě
Návštěva litoměřického biskupa u libanonských křesťanů
Mše litoměřických poutníků v komunitě sester kamiliánek
Mladí poutníci navštívili posvátná místa Říma
Mladí poutníci odjeli do Assisi
Návrat mladých poutníků do Litoměřic


27. března 2019, Řím

Foto: Martin Davídek

Foto: Vojtěch Alexa

Foto: Aneta Pekárková

(www.dltm.cz)

Národní pouť do Říma

Biskup Jan Vokál, předseda přípravného poutního výboru, zve všechny na národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace svaté Anežky České, která se uskuteční pod záštitou ČBK ve dnech 11. až 13. listopadu 2019.

Drazí spolubratři kněží,

bratři a sestry v Kristu,

obracím se na Vás s upřímným pozváním na národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace svaté Anežky České. Uskuteční se pod záštitou ČBK ve dnech 11. až 13. listopadu 2019. Byli bychom rádi, pokud by tato pouť nebyla jen vzpomínkovou cestou, ale aby přímo navázala na velikou a spontánní duchovní obnovu, kterou ona událost, bezprostředně následovaná pádem totality, před třemi desetiletími vyvolala. Tehdy jsme to vnímali jako zázrak. Svatá Anežka, patronka národa, k národu promluvila ve chvíli, kdy se mohl vrátit ke svobodě, a to i ke svobodě víry. Jako by nám tento dar svobody přinesla a vyprosila.

Dnešní společnost svobodná je, ale mnohdy se zdá poněkud unavená, smutná, zklamaná a bez naděje. Po třiceti letech se z ní kamsi vytrácí pravá radost a vděčnost Pánu za možnost žít v plnosti víry nejen v soukromí, ale i veřejně, před světem. Proto se chceme společně znovu obrátit ke svaté Anežce na místě, kde byla papežem Janem Pavlem II. povýšena mezi svaté. Chceme ji prosit, aby v nás stále probouzela onu radost a naději, aby nám ji stále vyprošovala a vracela. A chceme také děkovat Pánu za to, že k této radosti a naději máme stálý důvod.

 Proto Vás všechny povzbuzuji a vybízím, abyste se k této pouti přidali ať již přímou účastí, nebo alespoň modlitbou či jinou podporou. Srdečně Vám za to děkuji.

V Kristu a Marii Váš

+ Jan Vokál, biskup královéhradecký,

předseda přípravného poutního výboru

Přihlásit se můžete na emailu: recepce@cm-fatyma.cz. Pozvánka s programem v příloze.

(www.cirkev.cz)

Soubory ke stažení

Narodni pout do Rima 2019_UP_sep (2).pdf velikost: 1,4 MB Stáhnout