Vyvrcholení oslav Jubilea Fatimy

Již tuto sobotu 7. října vyvrcholí oslavy Fatimského jubilea v naší zemi. O svátku Panny Marie Růžencové slavnostně zasvětí čeští a moravští biskupové naši zemi Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Je to jedno z přání Panny Marie, které vyslovila ve Fatimě právě před sto lety.