Slavnostní zasvěcení naší země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

O svátku Panny Marie Růžencové, 7. října 2017, vyvrcholily oslavy Jubilea 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě slavnostní mší svatou na poutním místě Českomoravská Fatima v Koclířově u Svitav, kterou sloužil jako hlavní celebrant Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, primas český a předseda České biskupské konference. Ve 12 hodin pak slavnostně spolu s ostatními přítomnými biskupy a kněžími svěřil a zasvětil naši zemi Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Následoval zásvětný průvod s milostnou sochou Panny Marie z Fatimy z Portugalska za účasti mnohatisícového počtu poutníků Koclířovem do areálu kostela sv. Jakuba a svaté Filomény, kde byla potom milostná socha Panny Marie po celé odpoledne pro zastavení a tiché setkání poutníků. Oslavy byly velkým povzbuzením pro všechny přítomné.