volba nového strahovského opata

26. června proběhla v klášteře na Strahově opatská volba. Strahovský opat J.M. Michael Josef Pojezdný byl až do tohoto dne nejdéle sloužícím opatem premonstrátského řádu. Novým strahovským opatem byl zvolen otec Daniel Peter Janáček. Volbě byl přítomen generální opat řádu premonstrátů Thomas Handgrätinger, který nově zvolenému opatu blahopřál.