Novéna k Panně Marii Liběšické

Před letošní hlavní poutní slavností se tak jako každý rok můžeme duchovně připravovat na tuto milostiplnou událost. Po devět dní do soboty před hlavní poutní slavností se můžeme modlit na úmysly Panny Marie modlitbu růžence nebo alespoň jeden desátek nebo kteroukoli z mariánských litanií.