Velikonoční koncert Poutníčkova sboru

Srdečně Vás zveme o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně na velikonoční koncert našeho mladého Poutníčkova sboru v liběšickém poutním kostele. Přijďte s námi oslavit radost z Kristova vzkříšení.