Požehnané a milostiplné svátky velikonoční

Ať radost z Kristova vzkříšení, naši tmu ve světlo promění!  Požehnané a milostiplné svátky všem!  🙂