Velikonoční koncert Poutníčkova sboru v Žiželicích

Srdečně Vás zveme na velikonoční koncert Poutníčkova sboru o pondělí velikonočním v kapli v Žiželicích.