Velikonoční koncerty Poutníčkova sboru

Srdečně vás zveme o dnešní veliké slavnosti Ježíšova Zmrtvýchvstání do našeho poutního kostela v Liběšicích. V 18.30 se rozezní koncert našeho sboru písněmi, naplněnými radostí dnešního dne. Následně pak o velikonočním pondělí koncert našeho mladého sboru potěší srdce také v kapli v Žiželicích.