Svatoanenská poutní mše svatá na zámku Líčkov

Již tradičně se v sobotu v blízkosti svátku svaté Anny koná také poutní mše svatá na zámku Líčkov, kde se nachází krásná kaple svaté Anny. Poutní mše svatá se koná na nádvoří líčkovského zámku a následuje příjemné posezení s malým občerstvením. Srdečně zveme!