Slavnostní požehnání kaple svaté Anny ve Strkovicích

Velikou radostí pro celou naši farnost je slavnostní požehnání krásně opravené kaple sv. Anny ve Strkovicích ve farnosti Hradiště u Postoloprt. Opravu této kaple zajistilo Město Postoloprty. Kaple, která přišla o svůj původní mobiliář, dostala krásný nový obraz svaté Anny od nadané mladé malířky z našeho kraje.