Situace od pondělí 12. října

Mše online opět zaplní internet

V souvislosti s novým vládním opatřením, které omezuje počet osob přítomných na bohoslužbě od pondělí 12.10.2020, připomínáme možnost účastnit se bohoslužeb také online, v TV Noe či Radiu Proglas.
Publikováno: 9. 10. 2020 17:30

Na čtvrtečním tiskové konferenci byla představena nová omezení a mezi nimi také zpřísnění počtu osob účastnících se na bohoslužbě. Od pondělí 12. 10. proto platí, že na bohoslužby bude možné pouze do 10 osob ve vnitřních prostorách (max. 20 osob venku)

Stejně jako během první vlny koronavirových opatření i tentokrát je věřícím k dispozici portál www.mseonline.cz, kde je možné najít přehled vysílaných mší online ze všech koutů České republiky. Časy pravidelných konání bohoslužeb vychází z údajů uvedených na webu konkrétní farnosti, Rádia Proglas, případně TV Noe. Vzhledem k počtu mší svatých, které jsou každý den přenášeny, není v silách správce stránek kontrolovat, jestli bude mše svatá slavena a bude-li tomu opravdu v uvedeném čase. Zda a kdy se mše bude konat, ověříte nejlépe přímo na webu farnosti, kde zpravidla naleznete aktuální rozpis bohoslužeb.

Další možností je také využití portálu Člověk a Víra, který nabízí možnost prožívat svou víru ve společenství přes internet. K přehledu on-line mší svatých, které již fungují na serveru mseonline.cz, přibyly i další formy duchovního života online. Jde např. o nabídku společných modliteb růžence, křížových cest, koncertů chval, duchovních přednášek, zamyšlení a různých forem lidové zbožnost včetně nekatolických bohoslužeb, shromáždění a dalších způsobů prožívání víry. Přehled on-line budoucích vysílání je umístěn na adrese https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line

(www.cirkev.cz)


Na našem poutním místě v Liběšicích u Žatce se v neděli 11. října konají bohoslužby podle obvyklého pořadu. Od pondělí 12. října budou mše svaté pouze ve všední den. Nedělní mše svaté 18.  a 25. října se konat nebudou. Využijte, prosíme, výše zmíněných možností prostřednictvím TV Noe, Radia Proglas nebo internetu anebo přijďte na kteroukoli bohoslužbu během týdne. Pokud se nařízení ještě více zpřísní, budete neprodleně informováni.  Důležité je nemít strach a především se za celou situaci modlit. Spojme se dle výzvy našich biskupů ke společné modlitbě růžence za celou situaci každý den ve 20 hodin. Mějme v srdci naději a nebojme se. Každá tíživá situace jednou skončí. Poutní kostel v Liběšicích je pro Vás otevřen pro soukromou modlitbu přes den, stejně tak je stále otevřena adorační kaple.

o.Vilém