Stanovisko biskupů k současné situaci

České a moravské diecéze k aktuální situaci ohledně bohoslužeb

V souvislosti s usnesením Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, kterým se s účinností od 12. října 2020 0:00 hodin povoluje na bohoslužbách účast maximálně deseti osob uvnitř (dvaceti osob venku), přinášíme souhrnně v jednom článku odkazy na jednotlivé české a moravské diecéze s vyjádřeními a přijatými opatřeními místních biskupů k této situaci.
Publikováno: 9. 10. 2020 17:45

Nadále platí:

  • Výuka náboženství je řádnou výukou, a proto nechť probíhá v souladu s předpisy, které aktuálně platí pro školy
  • Pro ostatní farní aktivity a akce platí rovněž max. počet 10 osob uvnitř a 20 osob venku

Modleme se růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.

Česká provincie

Arcidiecéze pražská – Mons. Zdenek Wasserbauer k aktuální situaci: zde

Diecéze českobudějovická – Nařízení biskupa Vlastimila Kročila k omezení bohoslužeb od 12. října: zde

Diecéze královéhradecká – Aktuálně Covid-19: zde

Diecéze litoměřická – Pastorační pokyny pro farnosti Litoměřické diecéze, platné od 12.10.2020: zde

Diecéze plzeňská – Informace o bohoslužbách vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením: zde

Moravská provincie

Arcidiecéze olomoucká – Arcibiskup Graubner k aktuálním opatřením: Věnujme čas adoraci a modlitbě růžence: zde

Diecéze brněnská – Rozhodnutí brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19: zde

Diecéze ostravsko-opavská – Slovo apoštolského administrátora k zpřísněným opatřením nouzového stavu: zde

(www.cirkev.cz)