Poslední rozloučení s Ivanem Dobrovolským

Poslední rozloučení s naším milým přítelem Ivanem Dobrovolským se koná zítra v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze 2. S Liběšickou farností je spojen kus jeho krásného života. Do všeho, co s otcem Jaroslavem Sallerem konali, vkládal svoje srdce a obdivoval vše, co se tady v misijní krajině odehrávalo. Liběšice zůstaly natrvalo v jeho srdci. Pro mnohé z nás nebude možné se s ním rozloučit osobně, ale můžeme se připojit zítra 6. dubna 2021 v 10 hodin prostřednictvím přímého přenosu z kostela sv. Ignáce na adrese www.kostelignac.cz. Děkujeme všem, kdo se za našeho přítele třeba i jen v srdci pomodlí.