Velikonoční pondělí

Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně navazuje Velikonoční pondělí, radostná lidová oslava navazující na duchovně silné a hluboké svátky naplňující člověka velikou posilou, optimismem a nadějí. Přejeme Vám krásný sváteční čas. 🙂