Nejnovější příspěvky

Požehnání opravené kaple sv. Norberta v Klučku

O letošní liběšické pouti byla slavnostně požehnána opravená kaplička sv. Norberta v Klučku. Je to velmi radostná událost pro celou farnost i pro obec, která dostala za opravu této kaple zvláštní ocenění. Slavnostního požehnání se ujal P. Dr. Michal Podzimek, předseda církevního soudu litoměřické diecéze a profesor Technické univerzity v Liberci, hlavní celebrant liběšické poutě. Poutní procesí se následně vydalo s milostnou soškou Panny Marie do Liběšic.

Sbírka na nový zvon pokračuje

V roce 2017 uplyne 100 let od prvního zrekvírování zvonů liběšického poutního kostela. U příležitosti tohoto smutného výročí jsme vyhlásili sbírku na první nový zvon. Za prvních šest měsíců sbírky se vybralo již přes 100 tisíc korun. Stále máme možnost tento cíl uskutečnit. Zde najdete nové číslo sbírkového účtu, původní číslo sbírkového účtu však stále platí. Děkujeme všem, kdo již přispěli a děkujeme všem, kdo nám pomáháte tuto informaci dále šířit.

36 let obdarování

Zjevení jsou velký fenomén nejen naší doby. Již 36 let probíhají v Medžugorji události, které dávno překročily hranice Bosny a Hercegoviny. Od 24. června 1981 do dnešních dnů. Církev je při hodnocení událostí velmi opatrná a zpravidla se dá očekávat nějaké konečné stanovisko až po ukončení zkoumaných zjevení. Každý se ale může o všem přesvědčit na místě samém. Je velmi mnoho těch, kteří na tomto místě prožili veliké duchovní obdarování. A za to je třeba Panně Marii děkovat z celého srdce. Kéž bychom neopakovali chyby, kterých se dopustili lidé před námi ignorováním výzev z Fatimy. Kéž by se neopakovaly události, které tak silně poznamenaly dvacáté století. Všechno záleží také především na nás. Na naší ochotě změnit svůj život, dát Boha ve svém životě na první místo…