Pomoc Charity v Hřensku a sbírka na pomoc zasaženým lidem

Charita pomáhá Hřensku

V Národním parku České Švýcarsko v neděli 24. července 2022 vypukl požár. Přes veškerou snahu hasičů se oheň nekontrolovaně šířil a způsobil tak mnohé škody. Zasáhl rozsáhlé lesní porosty, postupně se rozšířil i k obydlené oblasti. Byla nařízena evakuace několika vesnic. Lidem byla způsobena škoda na jejich majetku, jiní přišli o svůj domov. Diecézní charita Litoměřice se proto rozhodla o vyhlášení sbírky na pomoc lidem, kterým ničivý živel zasáhl do života.

„Jako první v linii je Charita Česká Kamenice, která je již aktivována směrem k pomoci. Je součástí krizového štábu města Děčín, nabídla materiální, humanitární i krizovou pomoc a je připravena pomoci i v podobě poskytnutí ubytování evakuovaným lidem. Ostatní Charity litoměřické diecéze jsou rovněž připraveni pomoci,“ informuje Karolína Wankovská, ředitelka Diecézní charity Litoměřice.

Dnes do zasažené oblasti zavítal i koordinátor pro mimořádné události v litoměřické diecézi Jakub Ružbatský, aby se seznámil s aktuální situací. „V současné době se stále čeká na to, až se podaří požár uhasit. Zatím nemůžeme dělat nic jiného než čekat a pomáhat hasičům. Dnes jsme jim například dovezli energetické tyčinky,“ vysvětluje Jakub Ružbatský.

Veřejná sbírka

Diecézní charita Litoměřice dnes vyhlásila sbírku na pomoc lidem zasaženým požárem v Českém Švýcarsku. Přispívat je možné přímo na náš transparentní sbírkový účet číslo 310465356 / 0300 vedený u ČSOB, a.s. anebo přes www.darujme.cz

Přispět je možné i přímo: https://dchltm.cz/pomoc-hrensku/

# Jsme tu, abychom pomohli a pomáhali.

Kontakt pro média:
Mgr. Karolína Wankovská, ředitelka Diecézní charity Litoměřice
tel.: + 420 731 551 531
e-mail: karolina.wankovska@ltm.charita.cz 

(www.dltm.cz)