Závazek afrických biskupů reagovat „na nářek země“

Závazek afrických biskupů reagovat „na nářek země“

Zdroj:Vatican News
Rubrika:Vatikán a zahraničí
18. 7. 2022, 19.50
Biskupové, kteří se od 9. do 18. července zúčastnili 20. plenárního zasedání AMECEA v Tanzanii, orgánu sdružujícího 11 států kontinentu, ve svém komuniké uznávají dopady klimatických změn na svá území a prohlašují, že chtějí pracovat na prosazování hodnoty integrální ekologie v souladu s učením Laudato si.
Náhled
 
 

Sucha, záplavy, cyklony a další katastrofy. Afrika není výjimkou z vlny důsledků, které změna klimatu nyní zaznamenává ve všech zeměpisných šířkách. Sledovat a reagovat se rozhodli biskupové AMECEA, sdružení, které sdružuje biskupství východní části kontinentu (Etiopie, Eritrea, Keňa, Malawi, Tanzanie, Uganda, Súdán a Jižní Súdán, Zambie, přidružení členové Džibutsko a Somálsko). Tento závazek byl přijat na závěr plenárního zasedání, které delegáti přidružených biskupských konferencí absolvovali od 8. do 18. července v Tanzanii. Setkání, jehož se zúčastnil i prefekt dikasteria pro komunikaci Paolo Ruffini, bylo zpečetěno výmluvným vyjádřením uznání, které bylo sepsáno v osmi bodech.

Kardinál Tagle: Bez integrálního rozvoje trpí bratrství

Na úvod setkání zazněl citát kardinála Luise Antonia Tagleho, který na setkání potvrdil, že „nedostatek péče o druhé se snoubí s chováním a praktikami, které poškozují stvoření“ a že „když chybí integrální péče o stvoření“ a „když chybí integrální lidský rozvoj, trpí bratrství“. To je v podstatě jádro encykliky Laudato si‘, která tvořila základní linii setkání. V osmi bodech preláti z AMECEA prohlašují, že uznávají „existenci ekologické krize, která je do značné míry důsledkem lidského chování“ a jejíž extrémní jevy ničení životního prostředí „představují rostoucí hrozbu pro socioekonomický rozvoj“ zemí v oblasti a pro „existenční zajištění obyvatelstva“, které ji obývá.

Osvědčené postupy proti zanedbávání

Lesy, které jsou vyčerpány odlesňováním, jež není vyváženo přiměřenou náhradní výsadbou, špatnou regulací těžby, obecnou degradací v důsledku zanedbávání a vykořisťování, jsou vyzdvihovány jako místa, kde je třeba pracovat na obnově „ekonomické spravedlnosti“ a „rovnosti“, počínaje podporou alternativních zdrojů energie, solární, větrné a jiné. Biskupové AMECEA znovu zdůrazňují svou ochotu spolupracovat se všemi institucionálními orgány, nevládními organizacemi a společenstvími jiných vyznání na všech iniciativách zaměřených na ochranu životního prostředí a realizovat intenzivní „osvětovou kampaň“ na úrovni nejnižších komunit s cílem zvýšit povědomí a zlepšit komunikaci s lidmi“ o těchto otázkách – téma, o němž hovořil prefekt Ruffini, který uvedl, že dobrá komunikace může podpořit upevnění „ekologického občanství“. Toto povědomí, jak se dočteme v textu, musí začít již na základních stupních škol, které pak mohou vychovávat mladé „vyslance správné ekologické praxe“.

Na straně obětí ekologických katastrof

V závěru nóty se vyjadřuje solidarita s lidmi v oblasti postižené „negativními dopady změny klimatu, jako jsou povodně“. Nejste sami, ujišťují biskupové, „v modlitbě a v duchu solidarity vám stojíme po boku ve vašem boji“. Další z úvah se týká komunit postižených „konflikty a občanskými válkami“, jako jsou Etiopie, Eritrea, Súdán a Jižní Súdán, včetně válek „v jiných částech Afriky a světa“, a voleb, které se mají konat 9. srpna v Keni, aby byly „svobodné, spravedlivé, důvěryhodné a mírové“.

Alessandro De Carolis (přeložil: Petr Vacík)

(www.zpravy.cirkev.cz)