Národní Svatováclavská pouť

Národní svatováclavská pouť 2019

Již tuto sobotu 28. září se ve Staré Boleslavi uskuteční Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem mše svaté v 10.00 bude apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Charles D. Balvo. Letos si připomeneme také deset let od návštěvy papeže Benedikta XVI.v České republice.
Publikováno: 23. 9. 2019 14:15

Foto: Tomáš Ježek / ČaV

PÁTEK 27. ZÁŘÍ 2019

13.00 – 17.00 – Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země České, podrobný rozpis programu v příloze 

17.00 – Svatováclavské duchovní zastavení na Václavském náměstí v Praze

18.15 – Odjezd relikvie sv. Václava z Arcibiskupství pražského za vyzvánění zvonů

19.00 – Přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse nad Labem pod zámkem – průvod do Staré Boleslavi a koncert v kostele Obrácení sv. Pavla

20.30 – Odhalení busty papeže Benedikta XVI. na náměstí sv. Václava

SOBOTA 28. ZÁŘÍ 2019

7.00 – Mše svatá na hrobě sv. Václava ve svatovítské katedrále v Praze a v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi 

8.30 – Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

10.00 – Poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi – hlavní celebrant a kazatel Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR (mši svatou přenáší v přímém přenosu Česká televize)

14.00 – Modlitba za národ u Palladia země České v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

18.00 – Mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 

(www.cirkev.cz)