Události

Poděkování našich biskupů za pomoc uprchlíkům

Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají

Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny.
Publikováno: 7. 4. 2022 13:30

Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.).

Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války a žehnáme vám i vašim blízkým.
 
Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda ČBK spolu s členy Stálé rady ČBK
 

Praha, 5. dubna 2022

(www.cirkev.cz)

100 let od úmrtí blahoslaveného Karla Habsburského

Připomínáme si 100 let od úmrtí blahoslaveného Karla Habsburského

Blahoslavený Karel I. pocházel z habsbursko-lotrinské dynastie. V letech 1916-1918 byl posledním rakouským císařem, českým králem, apoštolským králem uherským a markraběm moravským. Celé jeho jméno zní: Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Oto Maria Habsbursko- Lotrinský. Zemřel 1. dubna 1922 ve věku nedožitých 35 let na zápal plic na ostrově Madeira.

Náhled
 

Narodil se 18. srpna 1887 na zámku Persenbeug v Dolních Rakousích. Během svého dětství pobýval zejména v Dolních Rakousích, ve Vídni a v Čechách. V roce 1911 se oženil se Zitou Bourbonsko- Parmskou, se kterou měl 8 dětí, z nichž Ota byl pak jeho následovníkem.

Manželství Karla I. a Zity bylo velmi příkladným. Během svatebního dne své nevěstě řekl: „Nyní si musíme vzájemně pomoci do nebe!“ Papež Pius X. jim poslal svatební poselství, ve kterém se uvádělo: „V hořkých chvílích, jichž jistě nebudou manželé ušetřeni, nechť je vám oporou víra v Boha, nechť najdete útočiště ve šťastném rodinném životě.“ Jeho přání se opravdu vyplnilo. Spojovala je hluboká víra, společně sdílené způsoby uctívání Boha, ale také vzájemné sdílení všech oblastí života. Ke konci svého života Karel své manželce řekl: „…v náručí Spasitele ty a já a naše milované děti. Tolik tě miluji.“

Karel I. na trůn usedl 21. listopadu 1916 jako následovník svého prastrýce Františka Josefa I. Během kralování se velmi snažil zastavit první světovou válku. Bohužel přes všechna mírová jednání k ukončení války nedošlo. Po zániku Rakouska-Uherska v roce 1918 musel odejít do exilu. Během roku 1921 se dvakrát pokoušel ujmout vlády v Uhersku. Následně musel s celou rodinou do vyhnanství až na odlehlý ostrov Madeira, kde v roce 1. dubna 1922 zemřel na zápal plic.

Podle tzv. habsburského zákona nelze v Rakousku užívat žádný jeho šlechtický či panovnický titul. Přesto je často oslovován jako arcivévoda. Bývalý papež Benedikt XVI. jej při audienci přímo takto označil.

Zajímavostí je, že pokud by se stal českým králem, mohl by být označován jako Karel IV. Toto označení již má jiný slavný a oblíbený panovník z rodu Lucemburků. Jako český král byl tedy označován pouze jako Karel I. Čtvrtým císařem tohoto jména byl pouze ve Svaté říši římské.

V roce 2004 byl beatifikován papežem sv. Janem Pavlem II. V Česku si jeho působení připomínají každoročně na zámku v Brandýse nad Labem prostřednictvím kulturní akce Audience u císaře Karla I., kde ještě jako mladý arcivévoda strávil několik let svého života.

(www.zpravy.cirkev.cz)

Papež František: Válka je barbarský čin

Papež: Válka je barbarský čin, který musí být odstraněn dříve, než vymaže člověka z dějin

Papežův apel k ukončení války po dnešní polední modlitbě ve Vatikánu.

Náhled
 
 

Drazí bratři a sestry!

Od invaze na Ukrajinu, od začátku této kruté a nesmyslné války, která jako každá válka znamená porážku pro všechny, pro nás všechny, uplynul více než měsíc. Je třeba zavrhnout válku, místo smrti, kde otcové a matky pohřbívají své děti, kde muži zabíjejí své bratry, aniž by je viděli, kde rozhodují mocní a umírají chudí.

Válka ničí nejen současnost, ale i budoucnost společnosti. Četl jsem, že od začátku agrese proti Ukrajině bylo ze země vyhnáno každé druhé dítě. To znamená ničit budoucnost a způsobovat dramatická traumata těm nejmladším a nejnevinnějším z nás. To je bestialita války, barbarský a svatokrádežný čin!

Válka nemůže být něco nevyhnutelného: nesmíme si na ni zvykat! Místo toho musíme dnešní rozhořčení proměnit v zítřejší závazek. Protože pokud z toho vyjdeme jako dřív, budeme všichni nějakým způsobem vinni. Tváří v tvář nebezpečí sebezničení nechť lidstvo pochopí, že nastal čas vymýtit válku, vymazat ji z lidských dějin dříve, než ona z nich vymaže člověka.

Prosím všechny politické představitele, aby se nad tím zamysleli a zavázali se k tomu! A při pohledu na sužovanou Ukrajinu je třeba pochopit, že každý den války zhoršuje situaci všech. Proto znovu vyzývám: dost, přestaňte, odložte zbraně, pracujme vážně na míru! Modleme se znovu, bez únavy, ke Královně míru, které jsme zasvětili lidstvo, zejména Rusko a Ukrajinu, s velkou a intenzivní účastí, za kterou vám všem děkuji. Modleme se společně. Zdrávas Maria…

(www.zpravy.cirkev.cz)

Lidstvo u Mariiných nohou

Lidstvo u Mariiných nohou

V mariánských svatyních po celém světě v pátek večer zazněly modlitby k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie za mír v Rusku a na Ukrajině.

Náhled
 
 

Fatima, Lurdy, Lujian, Bujumbura, Zarvanica, Loreto. Z těchto a dalších mariánských poutních míst, rozesetých po celém svět, se vznášely prosby k Panně Marii, aby setřela slzy a zacelila rány v Rusku a na Ukrajině. Z baziliky sv. Petra, kde papež František předsedal aktu zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, se sborová modlitba rozezněla po celém světě.

“Matko Boží a naše, slavnostně svěřujeme a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému Srdci sebe, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu… Uhas nenávist, zmírni pomstu, nauč nás odpuštění”.

Modlitby k Panně Marii v Rusku a na Ukrajině

V Rusku byl akt zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie prožíván se zvláštními emocemi. Moskevská arcidiecéze Matky Boží se shromáždila kolem svého pastýře, mons. Paola Pezziho, a apoštolského nuncia v Rusku, který hmatatelně zastoupil Svatého otce. V mariánské svatyni v ukrajinském poutním místě Zarvanica zazněla prosba o ukončení konfliktu.

Pompeje, Loreto a Lurdy

V loretánské papežské svatyni předsedal mši svaté arcibiskup Fabio Dal Cin jako papežský delegát. V Pompejích sledovali věřící modlící se před obrazem Panny Marie Růžencové slavnost, která se konala v bazilice svatého Petra, prostřednictvím videopřenosu. K papežově modlitbě se připojila i lurdská svatyně. Od 25. února do 2. března vedl každý večer v jeskyni zjevení mezinárodní modlitbu za mír otec Mychajlo Romaniuk, farář ukrajinské řeckokatolické farnosti v Lurdech.

Spojené státy a Latinská Amerika

V chicagské katedrále předsedal kardinál Blase Cupich mši svaté s aktem zasvěcení lidstva a zejména Ruska a Ukrajiny Panně Marii. Ke kardinálovi se připojilo třicet biskupů a apoštolský nuncius ve Spojených státech arcibiskup Christophe Pierre. K papežově výzvě se připojila též brazilská církev ve svatyni Panny Marie z Aparecidy. Arcibiskup Miguel Cabrejos, předseda Rady latinskoamerických biskupů (CELAM) a peruánské biskupské konference, odvysílal při této příležitosti zvláštní videoposelství: „Od 24. února letošního roku,“ připomněl M. Cabrejos, „jsme prostřednictvím různých médií svědky krvavé války na Ukrajině, kde jsou již tisíce mrtvých a zraněných a také více než tři miliony uprchlíků, kteří museli hledat ochranu v sousedních zemích.“ Paraguayská biskupská konference se připojila ke Svatému otci a doprovázela jej v aktu zasvěcení z nejvýznamnější mariánské svatyně v této zemi, zasvěcené Panně Marii z Caacupé. Předseda argentinské biskupské konference, mons. Oscar Ojea, předsedal eucharistické slavnosti v bazilice Panny Marie Lujánské, kde zazněla modlitba za dar míru v Rusku, na Ukrajině a na celém světě. Mons. Luis Felipe Sánchez Aponte, biskup z Chiquinquirá, sloužil mši svatou ve svatyni tohoto mariánského místa, které uchovává obraz kolumbijské patronky, stejnojmenné Madony z Chiquinquirá. Biskupové Kostarické biskupské konference se připojili k oslavě, které František předsedal, z národní svatyně a baziliky Panny Marie Andělské v Cartagu.

Blízký východ

K papeži Františkovi se připojily i katolické církve Blízkého východu. Syrský katolický patriarcha Ignác Youssef III. Younan se během bohoslužby sloužené v Bejrútu v syrské katolické katedrále zasvěcené Panně Marii Zvěstování zvláště dovolával přímluvy Ježíše a Panny Marie za ukončení války na Ukrajině. V Bagdádu se kardinál Louis Raphael Sako, patriarcha chaldejské církve, modlil za ukončení konfliktu a návrat míru.

Asie

Modlitby za mír zazněly také v Asii. Zejména v Uzbekistánu se společenství věřících spojilo se zbožností a intenzivní modlitbou při slavení zvláštního aktu zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Vždycky rád vzpomínám,“ řekl otec Ariel Alvarez Toncovich, farář kostela sv. Jana Křtitele v uzbeckém Samarkandu, „na slova, která Maria pronesla ve Fatimě, totiž že její srdce zvítězí. Srdce je místem lásky, a právě ta v této válečné době chybí. Jsem si jistý, že láska zvítězí.“

Afrika

Také v Africe se modlili za mír v Rusku a na Ukrajině. Zejména na Pobřeží slonoviny vyzval kardinál Jean Pierre Kutwa, metropolitní arcibiskup Abidžanu, biskupy a kněze, aby sloužili „mši za mír“.

Austrálie

K papeži se připojili rovněž australští biskupové. „Tisíce lidí zemřely, miliony uprchly a další miliony žijí ve strachu. Pozvedněme svá srdce, mysl a hlas k Bohu,“ píše se v dopise předsedy Australské biskupské konference, arcibiskupa Marka Coleridge, „abychom učinili přítrž tomuto strašlivému násilí a ničení.“

(www.zpravy.cirkev.cz)

Přímý přenos zasvěcení Ukrajiny a Ruska Panně Marii bude živě přenášet i Česká televize

Přímý přenos zasvěcení Ukrajiny a Ruska Panně Marii bude živě přenášet i Česká televize

Přímý přenos kajícího obřadu z vatikánské baziliky sv. Petra, při kterém papež František zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, bude možné zítra 25. března od 17.00 sledovat na programu ČT2 a v Televizi Noe.

Náhled

Kromě  již avízovaného přenosu v TV Noe zařadila aktuálně i Česká televize do svého vysílání přímý přenos kající bohoslužby, při které papež František zasvětí Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

Obřad přenášený z vatikánské baziliky sv. Petra bude komentovat P. Vladimír Málek a můžete ho živě sledovat na programu ČT2 nebo na internetu zde

Přenos TV Noe naladíte na TV Noe nebo zde

(www.zpravy.cirkev.cz)

Text k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Text k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Vatikán zaslal biskupům dopis i text modlitby k úkonu zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, který povede papež František 25. března v 17.00 hodin. Svatý otec zároveň vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po celém světě. Přinášíme oficiální český překlad textu úkonu zasvěcení i dopisu papeže Františka biskupům.

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě. Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, tvou přítomnost, přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje.

Zbloudili jsme na cestě pokoje. Zapomněli jsme na poučení z tragédií uplynulého století, na miliony padlých obětí světových válek. Nedostáli jsme závazkům, které jsme na sebe jako Společenství národů vzali, zrazujeme touhy po míru a naději jednotlivých národů a mladých lidí. Roznemohli jsme se žádostivostí, uzavřeli jsme se do svých nacionalistických zájmů, zatvrdili jsme se svou lhostejností, paralyzovali se egoismem. Zalíbilo se nám ignorovat Boha, žít ve svých lžích, živit svou agresivitu, utiskovat lidské životy a hromadit zbraně. Přitom všem jsme zapomněli, že jsme ochránci svého bližního, ochránci společného domova světa. Válkou jsme zpustošili zahradu Země, hříchem jsme zranili srdce našeho Pána, který si přeje, abychom si byli navzájem bratry a sestrami. Vůči všem a vůči všemu jsme se stali netečnými, s výjimkou svého já. Se zahanbením voláme: Odpusť nám, Pane!

Uprostřed bídy hříchu, vyčerpanosti a slabosti, tajemství nespravedlnosti zla a války, nám ty svatá Matko, opakuješ, že Bůh nás neopouští, naopak na nás stále láskyplně hledí, v touze odpustit nám, pomoci nám znovu vstát. Vždyť nám daroval Tebe a ve Tvém Neposkvrněném srdci vytvořil útočiště pro církev a pro lidstvo.

Byla jsi nám dána z Boží dobroty, abys nás těch nejdrsnějších zvratech dějin vedla za ruku.

Utíkáme se proto k tobě, tlučeme na dveře tvého srdce my, tvé milované děti, za kterými se neúnavně v každé době vydáváš a zveš je, aby se obrátily. Přijď na pomoc v této temné hodině a povzbuď nás. Zopakuj každému z nás: „Cožpak tu nejsem já, tvoje matka?“ Ty dokážeš zlomit okovy našeho srdce, strhnout hradby naší doby. V tebe vkládáme svou důvěru. Máme jistotu, že zvláště ve chvíli zkoušky neodmítneš naše úpěnlivé prosby a přispěcháš nám na pomoc.

Tak tomu bylo i v Káně Galilejské, kdy jsi uspíšila hodinu Ježíšova zásahu a ukázala tak světu jeho první znamení. Když se svatební slavnost proměnila ve smutek, řekla jsi: „Už nemají víno“ (Jan 2,3). Pověz to znovu Bohu, Matko, protože víno naší naděje se vyprázdnilo, radost pohasla, bratrství se rozptýlilo. Provinili jsme se proti lidskosti, poničili jsme mír. Stali jsme se schopnými jakéhokoli násilí, jakékoli destrukce. Naléhavě potřebujeme tvou mateřskou pomoc.

Přijmi tedy, Matko, tuto naši úpěnlivou prosbu.

Hvězdo mořská, nedopusť, abychom ztroskotali v bouři války.

Archo nové úmluvy, buď inspirací našim plánům a cestou ke smíření.

Země Nebe, přiveď na svět znovu Boží svornost.

Uhas nenávist, umlč mstu, nauč nás odpuštění.

Osvoboď nás od války, uchraň svět jaderné hrozby.

Královno růžence, oživ v nás touhu po modlitbě a po lásce.

Královno lidské rodiny, ukaž národům cestu bratrství.

Královno míru, získej světu mír.

Kéž tvůj pláč, Matko, pohne naším zatvrzelým srdcem. Slzy, které jsi pro nás vylila, ať dají znovu rozkvést tomuto údolí, které spálila naše nenávist. I když řinčení zbraní neutichá, tvá modlitba ať nás dovede k pokoji. Svou mateřskou dlaní se dotkni všech trpících, všech, kdo prchají uprostřed bombardování. Ve své mateřské náruči potěš ty, kdo jsou nuceni opustit svůj domov, svou zem. Tvé bolestné srdce ať v nás probudí soucit a pomůže nám otevřít naše domovy, abychom se ujali zraněných a odvržených lidí.

Svatá Boží Matko, stojící pod křížem, Ježíš pohleděl na učedníka stojícího vedle tebe a řekl ti: „Hle, tvůj syn“ (Jan 19,26). Svěřil ti tak každého z nás. Učedníkovi, a v něm každému z nás, řekl: „Hle, tvá matka“ (verš 27). Matko, toužíme tě nyní přivést do svého života a do svých dějin. Lidstvo, zničené a ztrápené, stojí pod křížem spolu s tebou. Chce se svěřit tobě, skrze tebe se zasvětit Kristu. Ukrajinský národ a ruský národ tě s láskou uctívá, k tobě se utíká.  Pro ně, a pro všechny národy ničené válkou, hladem, nespravedlností a bídou, zní tlukot tvého srdce.

Matko Boží a Matko naše, proto se svěřujeme tobě a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému srdci nás samotné, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu. Přijmi tento náš úkon, který vykonáváme s láskou a důvěrou, dej, ať skončí válka, zajisti světu mír. Tvé „ano“, které jsi ze srdce vyslovila, otevřelo brány dějin Knížeti pokoje. Věříme, že skrze tvé srdce se znovu vrátí mír. Tobě proto zasvěcujeme budoucnost celé lidské rodiny, potřeby a očekávání lidí, úzkosti i naděje světa.

Skrze tebe ať se na zemi rozhostí Boží milosrdenství a pokojný tep míru začne znovu pulsovat v našich dnech. Ženo, která jsi opakovala své „ano“, na kterou sestoupil Duch Svatý, uveď nás do Božské harmonie. Ty, která jsi životodárným pramenem naděje, napoj naše žíznívá srdce. Ty, která jsi utvářela Ježíšovo lidství, učiň z nás tvůrce společenství, ty, která jsi kráčela po našich cestách, doveď nás na stezku pokoje.

Amen.

Soubory ke stažení

 

(www.cirkev.cz)

K zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se přidá celý svět

K zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se přidá celý svět

 

Svatý otec vyzval biskupy po celém světě, aby se společně s věřícími připojili k jeho modlitbě za mír a zasvěcení Ukrajiny a Ruska Panně Marii, které pronese v pátek 25. března od 17.00 hodin ve Svatopetrské bazilice.

Náhled

V pátek 25. března od 17.00 hodin papež František během kajícího obřadu, kterému bude předsedat, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

K tomuto modlitebnímu setkání, které by se na přání papeže mělo uskutečnit také v katedrálách, mariánských svatyních, farních i řeholních společenstvích po celém světě, zve Svatý otec spolu s biskupy také všechny věřící.

Předseda ČBK olomoucký arcibiskup Jan Graubner již vyzval jednotlivé české a moravské diecéze, aby se k těmto pobožnostem připojily. Konkrétní texty k zasvěcení budou zaslány ze strany Vatikánu během dalších dnů. 

Modlitba z Baziliky svatého Petra bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican Media Live a v České republice je 25. března od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe.

 

(www.cirkev.cz)

Papež František zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Papež František zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

V pátek 25. března během obřadu pokání, kterému bude v 17.00 hodin předsedat papež František ve Svatopetrské bazilice, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski, Almužník Jeho Svatosti, jako vyslanec Svatého otce.

Náhled
 
 

Tuto informaci dnes zveřejnilo ve svém prohlášení Tiskové středisko Svatého stolce. Jedná se pravděpodobně o odpověď papeže na prosby ukrajinských biskupů latinského obřadu, kteří krátce po vypuknutí války na Ukrajině adresovali Svatému otci dopis s žádostí o zasvěcení Ukrajiny a Ruska Nejsvětějšímu Srdci Panny Marie. „V reakci na tuto modlitbu pokorně žádáme Vaši Svatost, abyste veřejně vykonal akt zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jak si to přála blahoslavená Panna Maria ve Fatimě,“ uvádí se v dopise, který byl zveřejněn na internetových stránkách biskupů na Popeleční středu 2. března. „Kéž Matka Boží, Královna míru, přijme naši modlitbu: Regina pacis, ora pro nobis.“

Žádost biskupů přišla v době, kdy se ruské síly přesunuly k obklíčení ukrajinského hlavního města Kyjeva a když ruští vojáci začali obléhat Charkov, druhé největší ukrajinské město. 

Ukrajinští biskupové také na svých internetových stránkách zveřejnili aktualizovaný ukrajinský text aktu zasvěcení Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie s žádostí, aby byl recitován soukromě a po každé mši svaté.

Zdroj:cirkev.cz
Rubrika:Hlavní zprávy,Vatikán a zahraničí
15. 3. 2022, 18.29
(www.zpravy.cirkev.cz)

Celosvětová novéna před zasvěcením Ruska a Ukrajiny

Ukrajinský arcibiskup vyzval k celosvětové novéně před zasvěcením Ruska a Ukrajiny papežem Františkem

Ukrajinští katoličtí představitelé vyzvali papeže Františka, aby zasvětil Ukrajinu i Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. K přípravě této události, která se uskuteční 25. března, povedou devítidenní novénu, řekl v úterý agentuře CNA nejvyšší prelát válkou zmítané Ukrajiny.

Náhled
Arcibiskup Mieczysław Mokrzycki ze Lvova (Echo Katolickie)
 

„Jsme velmi potěšeni skutečností, že Svatý otec pozitivně reagoval na žádost biskupů latinské katolické církve, všech jejích kněží a všeho jejího lidu,“ řekl arcibiskup Mieczysław Mokrzycki z ukrajinského Lvova.

„Na tuto slavnost chceme náš lid připravit novénou, která začne 17. března,“ dodal. „Vyzýváme všechny křesťany na Ukrajině, aby se k této novéně připojili, a byli bychom velmi vděční, kdyby se k modlitbě na tento úmysl připojila celá církev na celém světě.“

Mokrzycki se v rozhovoru také patrně snažil opatrně vyhnout desítky let trvajícímu sporu o platnosti zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které v roce 1987 učinil svatý papež Jan Pavel II., a řekl, že podle jeho názoru bylo provedeno správně, ale že by bylo prospěšné ho po posledním vypuknutí války zopakovat, aby byl znovu zajištěn mír.

Tisková kancelář Svatého stolce 15. března oznámila, že papež plánuje zasvětit Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 25. března v 17 hodin na Svatopetrském náměstí v Římě.

Rozhovor Mokrzyckého s agenturou CNA – a další rozhovor, který předtím poskytl ukrajinskému novináři pracujícímu pro Rádio svaté Rity, norskou pobočku rozhlasové stanice EWTN – objasňuje, co vedlo k překvapivému rozhodnutí papeže Františka, které úzce souvisí se zjeveními Panny Marie v portugalské Fatimě v roce 1917.

„Během této bolestné a obtížné válečné situace jsme se nadále modlili, slavili mši svatou, adorovali Nejsvětější svátost, postili se a obětovali svá utrpení s prosbou o Boží milosrdenství. Připojil se k nám v tom celý svět, ale vidíme, že válka pokračuje,“ řekl Mokrzycki v telefonickém rozhovoru pro CNA vedeném v italštině.

„Proto jsme si připomněli Pannu Marii Fatimskou, která v roce 1917 řekla, že konec války nastane, pokud Svatý otec a biskupové zasvětí Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci, obětují první soboty v měsíci a budou se modlit svatý růženec. Požádali jsme tedy Svatého otce, aby tuto prosbu znovu splnil,“ vysvětlil.

„To bylo naše přání, to byl hlas celého ukrajinského lidu,“ řekl Mokrzycki v rozhovoru pro Rádio svaté Rita. „My jako biskupové latinského obřadu, v naší biskupské konferenci, jsme se obrátili na Svatého otce, adresovali jsme mu dopis s tímto voláním, protože stále máme naději, že tato válka může brzy skončit.“

„Díky návštěvě papežova almužníka kardinála Konrada Krajewského jsme mu mohli při jeho návštěvě tuto výzvu zopakovat. Naléhali jsme na něj, aby (Svatému otci) tuto žádost předal,“ pokračoval arcibiskup. „Takže jsme se zaradovali, když jsme se po jeho návratu do Itálie dozvěděli tuto dobrou zprávu.“

Krajewski byl jedním ze dvou papežských vyslanců, kteří byli minulý týden vysláni na Ukrajinu jako výraz papežova zájmu o sužované obyvatelstvo této země. Ve stejnou dobu, kdy papež František povede 25. března, na slavnost Zvěstování Páně, obřad zasvěcení v Římě, vykoná Krajewski stejný akt ve Fatimě, uvedl Svatý stolec.

„Věříme, že tento akt Panna Maria vyslyší a přimluví se u Boha za mír na Ukrajině,“ řekl Mokrzycki agentuře CNA.

„Někdo mi říkal, že už papež Jan Pavel II. svěřil Rusko a celý svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, a to je pravda,“ pokračoval. „Ale Panna Maria Fatimská v roce 1917 řekla, že po zasvěcení bude následovat doba míru. Tato doba míru nyní skončila, takže je třeba akt zasvěcení Ruska a Ukrajiny zopakovat,“ uvedl.

„Všichni katoličtí biskupové na Ukrajině, jak z latinského obřadu, tak řeckokatolíci, se připojí ke Svatému otci a budou tento akt zasvěcení slavit současně v našich katedrálách a kostelích. A doufáme, že se k nám připojí i mnozí naši bratři biskupové z celého světa,“ řekl arcibiskup.

Překlad: Terezie Kvapilíková

(www.zpravy.cirkev.cz)

Výzva poutním místům Panny Marie Fatimské k modlitbě za obrácení Ruska

Výzva poutním místům Panny Marie Fatimské k modlitbě za obrácení Ruska

P. Andrzej Draws, rektor poutního místa Panny Marie Fatimské v Krisovyči na západní Ukrajině, v reakci na rozsáhlou ruskou invazi na Ukrajině vyzval všechna světová poutní místa zasvěcená Panně Marii Fatimské, aby se tuto neděli 13. března spojila v modlitbě za obrácení Ruska.
Náhled

Výzva přichází poté, co ukrajinští katoličtí biskupové latinského obřadu požádali papeže Františka, aby zasvětil Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. V dopise papeži ukrajinští biskupové uvedli, že mu píší „v těchto hodinách nesmírné bolesti a strašného utrpení našeho lidu jako odpověď na četné žádosti o zasvěcení.“

„V reakci na tuto modlitbu pokorně žádáme Vaši Svatost, abyste veřejně vykonal obřad zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jak si to přála Panna Maria ve Fatimě,“ stojí v dopise, který byl zveřejněn na internetových stránkách biskupů na Popeleční středu 2. března.

Během fatimských zjevení v roce 1917 zjevila Panna Maria tři tajemství. Druhé tajemství bylo o tom, že první světová válka skončí, ale zároveň předpověděla další válku, která měla začít za pontifikátu Pia XI., a to když budou lidé nadále urážet Boha a Rusko nebude zasvěceno Mariinu Neposkvrněnému Srdci.

Sestra Lucie, jedna ze tří fatimských vizionářek, ve svých pamětech vzpomínala, že Panna Maria žádala o zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci a o smírné pobožnosti každou první sobotu v měsíci, což mohlo zabránit druhé světové válce.

Panna Maria jí řekla: „Pokud budou mé žádosti vyslyšeny, Rusko se obrátí a nastane mír; pokud ne, bude šířit své bludy po celém světě a způsobí války a pronásledování církve. Dobří budou umučeni, Svatý otec bude muset mnoho trpět, různé národy budou vyhlazeny. Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a světu bude dopřáno období míru.“

V dopise napsaném v roce 1989 sestra Lucie potvrdila, že papež Jan Pavel II. vyhověl žádosti Panny Marie o zasvěcení Ruska v roce 1984. Také další církevní  autority, včetně Kongregace pro nauku víry, potvrdily, že zasvěcení bylo dokončeno ke spokojenosti sestry Lucie.

Přeložila: Monika Klimentová

(www.zpravy.cirkev.cz)

Zdroj:Catholic News Agency – Europe
Rubrika:Hlavní zprávy,Vatikán a zahraničí
11. 3. 2022, 13.48