Koncerty

Zpívané pašije v Liběšicích – hluboký duchovní zážitek

Pátá postní neděle v Liběšicích u Žatce vyvrcholila vystoupení Bohušovické scholy a jejich hostů, kteří provedli náročné vystoupení Zpívaných pašijí podle evangelisty sv. Jana. Účinkující byli odměněni dlouhotrvajícím potleskem a zaplněný kostel posluchačů obohacen hlubokým duchovním prožitkem. Zpívané pašije živě zpřítomňují Kristovo utrpení a jsou velmi vítaným doplněním duchovní přípravy na největší křesťanské svátky – Velikonoce.

nultý advent ve Velké Černoci

V podvečer slavnosti Ježíše Krista Krále, na závěr liturgického roku, se konal ve Velké Černoci již 5.ročník „nultého adventu“. Po slavnostní mši svaté následoval koncert dětí ze Základní umělecké školy v Podbořanech, na který navázal koncert žesťového kvarteta Bonus Quartet z Roudnice n. Labem. Žesťové kvarteto pak zahrálo vánoční písně při požehnání vánočního stromu a betléma na velkočernocké návsi.

nulty-advent-1nulty-advent-2

MUSICA DA CHIESA rozezněla liběšický kostel historickou hudbou

V neděli večer, na závěr slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, se konal v liběšickém poutním kostele již po čtrnácté koncert historických hudebních nástrojů v podání multiinstrumentalistů Jaroslava Konečného a Tomáše Najbrta. Vynikající vystoupení vzbudilo velký ohlas a nadšený děkovný potlesk četného publika. Na koncertě zazněly duchovní skladby mnoha staletí. 20160814_171926