Večer světla v kostele v Radíčevsi

Srdečně jste zváni také do kostela sv. Václava v Radíčevsi – večer zpěvů se vzpomínkou na zemřelé.