Archiv článků za měsíc: Listopad 2018

Výročí 100 let od konce 1. světové války

100 let od konce 1. světové války

Na den 11. listopadu 2018 připadá veliké výročí tohoto roku – výročí konce první světové války. V roce 100 let od vzniku Československa, 100 let od stigmatizace sv. Pia z Pietrelciny, v roce devadesátého devátého výročí vzniku katolické charity u nás. Hrůzy války, které přinesly nesmírné utrpení obrovskému počtu lidí nejen v Evropě a rozsívaly smrt všude na všech frontách, zanechaly na mnoha místech zdevastovanou krajinu, zničená lidská obydlí, města i vesnice, rozvrácené lidské osudy, utrpení nesčíslného počtu pozůstalých, obrovskou chudobu a nedostatek jídla, prázdné kostelní věže po zrekvírovaných zvonech…

Bylo by toho hodně, kdybychom měli vyjmenovat všechno, co tato strašlivá válka přinesla. Úpěnlivé výzvy Panny Marie k modlitbám za mír přinesly svoje plody teprve během zjevení Panny Marie ve Fatimě v Portugalsku v roce 2017. Tehdy se začíná bohužel odvíjet nová kapitola hrůz, která vyvrcholila novou světovou válkou
o 20 let později. Jak málo by stačilo, aby se hrůzy první světové války neopakovaly…

V neděli se tak rozezněly kostelní věže po celé naší zemi, aby tak připomněly veliký dík za dar míru, který není bohužel žádnou samozřejmostí, ale velikým Božím darem. Rozezněly se v okamžik, který tradičně tuto událost připomíná celé roky ve Velké Británii, kde se každý rok rozezní zvony ve 12.30. (13.30 našeho času).

Výzvy Panny Marie k modlitbám za mír bychom neměli přehlížet. První a zároveň naprosto zásadní poselství Panny Marie v Medžugorji z 25. června 1981 je plné proseb o mír: „Mír, mír, nic než mír. Je třeba, aby se lidé smířili s Bohem a mezi sebou.“ Jak aktuální jsou tato slova stále. Často zaznívají opakovaně slova Panny Marie: modlete se za mír. Kolik míru je v tomto světě a v lidských srdcích dnes?