Znovupožehnání kostela v Deštnici

Opravdovou radostí letošních vánočních svátků bylo znovupožehnání opraveného kostela v Deštnici, které proběhlo při půlnoční mši svaté. Veliký dík patří všem, kdo se na náročných opravách podíleli, zvláště ale panu Ing. Zdeňku Chabrovi ze Sádku, bez kterého by se opravy nemohly uskutečnit.