Zemřel strahovský premonstrát otec Pavel Bohumil Petřina

Zemřel P. Pavel Bohumil Petřina, O.Praem., strahovský premonstrát, dlouholetý převor kláštera na Strahově a také dlouholetý farář na různých místech na Žatecku, naposledy v Blšanech u Podbořan. Kéž mu Pán odplatí bohatě jeho obětavou kněžskou službu v tomto kraji chmele…

parte_pavel-1-1