Zemřel otec Bernard, strahovský premonstrát

S bolestí v srdci oznamujeme všem, že do náruče Nebeského Otce odešel náš spolubratr otec Bernard, strahovský premonstrát, farář a rektor baziliky na Svatém Kopečku u Olomouce.

P. Bernard Petr Slaboch, O.Praem. zemřel po dlouhé těžké nemoci v úterý po slavnosti Zjevení Páně 7. ledna 2020 ve věku 48 let v 26. roce svého řeholního a 20. roce kněžského života.

V letech 2002–2005 působil také ve farnostech Doksany, Brozany a Dolánky v litoměřické diecézi.

Poslední rozloučení s ním se bude konat v neděli 12. ledna 2020 v 15 hodin v poutní bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce a v úterý 14. ledna 2020 v 10 hodin v opatské bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.

Svatý Kopeček u Olomouce – Bazilika Navštívení Panny Marie  (Střední Morava – Haná)