Začíná novéna k Božímu Milosrdenství

O Velkém pátku, kdy Pán za nás obětoval svůj život a z jeho Srdce vytrykly proudy milosrdenství, začíná NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ. Je Pánovým přáním, aby všechny duše mohly být zahrnuty a obmyty jeho nekonečným Milosrdenstvím. Novéna končí SVÁTKEM BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ o neděli po Velikonocích. Novéna je přípravou na tento svátek. Kdo přistoupí ke svátosti smíření a o tomto dni přistoupí ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění všech vin a trestů. To je veliký Pánův příslib, rovnající se znovunabytí křestní nevinnosti.

korunka k Božímu Milosrdenství

novéna k Božímu Milosrdenství

úcta k Božímu Milosrdenství