Začala Tříkrálová sbírka 2020!

Také tento nový rok je možné začít krásným dobrým skutkem. Děkujeme všem, kdo nám pomohou zrealizovat letošní Tříkrálovou sbírku a jakkoli se zapojí a také všem, kdo jakkoli pomohou mnoha potřebným! Ať Vás provází Boží požehnání!