Vyvrcholení Svatomartinských oslav a požehnání nového zvonu

Neděle 5. listopadu se zapíše zlatým písmem do historie Liběšic, poutního místa Panny Marie a svatého Martina, diecézní poutní svatyně. Po tragických a pohnutých událostech posledních 100 let, které několikrát umlčely zvony, se vrací do Liběšic hlas nového zvonu, zasvěceného Panně Marii.