výročí odchodu P. Jaroslava Sallera, redemptoristy a misionáře

V pátek 31. března si připomeneme již 19. výročí úmrtí misionáře a dlouholetého faráře v Liběšicích u Žatce, otce Jaroslava Sallera. Toto výročí vzpomeneme při mši svaté tento pátek v 17 hodin v liběšickém poutním kostele.