Vánoční bohoslužby a vánoční koncerty

Srdečně Vás zveme o nastávajících Vánocích do kostelů naší farnosti – ke společnému setkání při mších svatých a také koncertech našeho Poutníčkova sboru.