Vánoční a novoroční přání

Kéž radost této sváteční noci pohladí i ta srdce, ztrápená životem a naplní velikým pokojem! Krásné, požehnané a milostiplné svátky a radostné dny příští v novém roce 2019!