Tříkrálová sbírka stále pokračuje

Na Tříkrálovou sbírku je možné stále přispívat on-line na náš zvláštní účet číslo:

2801522561 / 2010,  variabilní symbol  777428.  Děkujeme Vám mnohokrát!  🙂