Svatoanenská poutní mše svatá na Líčkově

Srdečně Vás zveme na tradiční svatoanenskou poutní mši svatou na Líčkově. V letošním roce se koná u nové požehnané kapličky svaté Anny na konci Líčkova u domu čp.127.  🙂