Slavnostní rozeznění nového zvonu

Nový zvon Maria se slavnostně rozezněl v neděli 19. listopadu 2017 a to hned dvakrát – nejprve na začátku nedělní mše svaté v 10 hodin a poté slavnostně odzvonil poledne. Velká radost se tak rozlila do širé krajiny, do níž se vrátil umlčený hlas liběšických zvonů, zvonů které po staletí vítaly poutníky přicházející ze všech stran k Panně Marii do Liběšic.