Slavnost udílení svátosti biřmování

Srdečně Vás zveme tuto neděli 20. září na Slavnost udílení svátosti biřmování v 10 hodin v poutním kostele v Liběšicích.

Připomínáme povinnost nosit při bohoslužbách roušky a dodržovat ostatní doporučená hygienická opatření.