Slavnost udílení svátosti biřmování

Slavnost udílení svátosti biřmování je vždy silnou chvílí, kdy se nebe dotýká se zemí, Duch svatý naplňuje srdce plná očekávání. Kéž zalije svým světlem všechna tmavá místa lidských životů a naplní pravou duchovní radostí. 🙂 🙂 🙂