Slavnost biřmování v kostele v Liběšicích

Srdečně Vás zveme tuto neděli 30. září v 10 hodin na slavnost udílení svátosti biřmování na poutním místě v Liběšicích u Žatce, kde opět přivítáme J.M. Michaela Josefa Pojezdného, tentokráte již emeritního opata Strahovského kláštera.