Slavnost biřmování opět v Liběšicích

Srdečně Vás všechny zveme tuto neděli na slavnost udílení svátosti biřmování v liběšickém poutním kostele s emeritním opatem strahovským J.M. Michaelem Josefem Pojezdným.