Setkání králů Tříkrálové sbírky 2019

Srdečně zveme všechny koledníky i vedoucí skupinek na každoroční Tříkrálové setkání, Tříkrálové zápolení i radostnou zábavu jako odměnu za bohulibé snažení při pomáhání potřebným.