Rodící se zázrak v Siřemi

Kostel v Siřemi se dočkal asi nejviditelnější události. Po mnoha letech marných pokusů o záchranu tohoto krásného kostela se pomalu rodí zázrak úplné obnovy báně věže siřemského kostela. Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Siřemi měl být ještě za minulého režimu zcela zbourán a jeho devastace kostela pokračovala až do nedávné doby, stejně jako jeho chátrání. Zdaří-li se letošní dílo, bude věž siřemského kostela zdaleka viditelným symbolem naděje na jeho úplnou záchranu.