Požehnání znovuopravené kapličky v Klučku

O dnešní hlavní liběšické pouti požehnal nový generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek znovuopravenou kapličku Zjevení Panny Marie v Klučku a nově upravené prostranství před kapličkou.

IMG_0612