Požehnané a milostiplné svátky!

Ať radost Kristova vzkříšení naši tmu ve světlo promění!

Požehnané a milostiplné svátky všem!