Povzbuzení k slavnosti Seslání Ducha svatého

Slavnost Seslání Ducha svatého prožívá celá církev na celém světě. Intenzivně prosí o dary Božího Ducha pro všechny lidi.

Zde je krátké sváteční povzbuzení z velkého mariánského poutního místa.

Správy z Medžugorie, 28.05.2020