Poutní mše svatá v Holedečku

Svatý Bartoloměj má v našem farním obvodu dokonce dva své kostely. Kromě postupně zachraňovaného kostela sv. Bartoloměje v Nečemicích se nachází ještě krásný kostel sv. Bartoloměje v Holedečku. Tento kostel je nepřehlédnutelný zvláště za tmy, kdy je krásně nasvícenou dominantou celé obce. Srdečně zveme!